Αναρτήσεις

Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου - Δημοσίευση 24ου Πρακτικού

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ         ΣΤΙΧΟΣ 1Α, ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΛΕΥΚΑΣ Τ.Κ. 263 33         ΤΗΛ. 2610 580148, 6946759476 Λεύκα Πατρών 8 Οκτωβρίου 2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Νο 24
Α. Τα Μέλη της Προσωρινής Επιτροπής α) Φωή Ελένη, β) Αθανασίου Σπυρίδων, γ) Γένη Μαργαρίτα και δ) Βουρλούμης Παναγιώτης παρεχώρησαν σήμερα 9 Οκτωβρίου 2017, τα χρεωμένα αντικείμενα που αναφέρονται στο Πρακτικό Νο 14 του Βιβλίου Γενικών Συνελεύσεων καθώς επίσης α)  τον ισολογισμό Μηνός Σεπτεμβρίου 2017.
Β. Το νέο  Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν προσκλήσεως του πλειοψηφήσαντος συμβούλου συγκροτήθηκε σήμερα 8/10/2017 και ώρα 11:00 σε σώμα με παρόντα τα 7 μέλη ΓεωργογιάννηΔημήτριο, ΑθανασίουΣπυρίδων, ΓένηΜαργαρίτα, Βουρλούμη Παναγιώτη, φωή  Ελένη, Πιρπιλίδου Σοφία, Αργυροπούλου Τούλα και αφού έθεσε τον κορμόσύνθεσης, προέβη στην προβλεπόμενη ψηφοφορία και ανεδείχθη ως εξής : (Σημειώνεται όπως, η όλη διαδικασία  θα λάβει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα του Καταστατικού του Συλλόγου (αρθρ. 25, 26 κα…

Αποτελέσματα Εκλογών του Συλλόγου 1ης Οκτωβρίου 2017

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  ΚΑΙ  ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ  ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ                  ΛΕΥΚΑΣ  ΠΑΤΡΩΝ       ΣΤΙΧΟΣ 1Α,  Τ.Κ. 263 33  ΛΕΥΚΑ  ΠΑΤΡΩΝ           ΤΗΛ.  2610-580 148,  6946759476
    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ    ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Υποψήφια  Μέλη  για  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Συλλόγου ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΑΝ :                                                    129       ‘Έλαβαν (με αλφαβητική σειρά)

*ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ  ΤΟΥ  ΚΩΝ/ΝΟΥ                                      45    εκλέγεται
*ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΤΟΥΛΑ  ΤΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                    08
*ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΤΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ                            14    εκλέγεται
*ΓΕΝΗ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  ΤΟΥ  ΘΕΟΤΟΚΗ                                               26    εκλέγεται
*ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ  ΤΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ                           11
*

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

                                                                                Λεύκα Πατρών 28-9-2017
Αριθ. Πρωτ.: 19 / 2017

ΘΕΜΑ :  Περαίωση Διαδικασίας Υποβολής Αιτήσεων για τη Συμμετοχή Μελών του         
             Συλλόγου στο Ψηφοδέλτιο.

             Τα κάτωθι μέλη της ορισθείσας Εφορευτικής Επιτροπής α) Καραπίτσου  Μαρία,  β) Μαρκόπουλος  Ανδρέας και γ) Ηλιόπουλος  Παναγιώτης, μετά το πέρας της καθορισμένης προθεσμίας (27-9-2017  και ώρα 24:00) κάνουν  γνωστές  τις  υποβαλλόμενες  αιτήσεις  μελών  του  Συλλόγου  τα  οποία  έθεσαν  υποψηφιότητα  για  την  εκλογή  τους  στο Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Συλλόγου.
Αυτά  είναι :  (με αλφαβητική σειρά)

1.   Αθανασίου  Σπυρίδων  του  Κων/νου
2.   Αργυροπούλου  Τούλα  του  Νικολάου
3.   Βουρλούμης  Παναγιώτης  του  Νικολάου
4.   Γένη  Μαργαρίτα  του  Θεοτόκη
5.   Γεωργακοπούλου  Χριστίνα  του  Βασιλείου
6.   Γεωργογιάννης  Δημήτριος  του  Γεωργίου
7.   Πιρπιλίδου  Σοφία  του …

ΕΚΛΟΓΕΣ 2017

Εικόνα

Μια Γειτονιά... μια Πόλη

Εικόνα
Συνεχίζουμε... την Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017 ο Σύλλογος μας συνεχίζει την έκδοση της Εφημερίδας μας με μια Έκτακτη Έκδοση 


Η  ΣΥΝΕΧΕΙΑ  ΤΗΝ  ΔΕΥΤΕΡΑ

Ένα οικόπεδο, ο αγώνας και η θέληση ενός Εργατικού Οικισμού, ένας Δήμος με συνέπεια και όραμα

Εικόνα
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ Κ΄ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΤΙΧΟΣ 1Α, Τ.Κ. 263 33 ΛΕΥΚΑ ΠΑΤΡΩΝ
Τηλ. 2610 580148, 6946759476

Ένα οικόπεδο, ο αγώνας και η θέληση ενός Εργατικού Οικισμού, ένας Δήμος με συνέπεια και όραμα, ανοίγουν την αυλαία σε μια αδικημένη περιοχή (το μικρό Παρίσι των δεκαετιών ΄60, ΄70 και ΄80, τότε που τα εργοστάσια στην γύρω περιοχή έδιναν ζωή και μεγάλωναν οικογένειες. Τον Ιούλιο του έτους 2009 αρχίζει η δική μας πορεία (του εργατικού οικισμού Πάτρα 14) στη Λεύκα, μια πορεία στην οποία έπρεπε να επέμβουμε δραστικά σε ότι αφορούσε την παράδοση ενός χάρτινου οικισμού αλλά και να ακολουθήσουμε πολλές παράλληλες διαδρομές με την γύρω περιοχή. Τα προβλήματα άπειρα και βαλλόμενοι από παντού. Κάποιες φορές το να προσπαθείς να γράψεις για το παρελθόν ναι μεν προσδίδει μια ανάσταση, όταν όμως καταφέρνεις τις λέξεις και τις εικόνες να τις ζεις σήμερα, είσαι ελεύθερος. Να δούμε λοιπόν λίγο την ιστορία και το οδοιπορικό του συλλόγου μας, πιστεύω πως έχω άποψη και αντίλ…

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Εικόνα
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚOΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ                                                                  Λεύκα Πατρών 2 Σεπτεμβρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.:  17 / 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Ορισθείσα Εφορευτική Επιτροπή για την διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών του Συλλόγου στις 3 Σεπτεμβρίου 2017, έπαυσε όλη την διαδικασία. Συγκεκριμένα έως και την 12η μ.μ. της 31ης Αυγούστου 2017 δεν υπήρξε καμία δήλωση συμμετοχής. Στο οριζόμενο από το καταστατικό άρθρο 25 για την διεξαγωγή εκλογών με λευκό ψηφοδέλτιο απορρίφθηκε στην Γενική Συνέλευση της 27ης Αυγούστου 2017, επίσης στην ίδια Συνέλευση (Πρακτικό Νο 10  παραγρ. Δ8) αποφασίσθηκε να ορισθεί Προσωρινή Επιτροπή για να διοργανώσει εκ νέου την Εκλογική Διαδικασία. Σε περίπτωση όπου η Συγκεκριμένη Επιτροπή δεν καταφέρει κι αυτή να συστήσει ονομαστικό ψηφοδέλτιο για την διεξαγωγή των εκλογών, τότε και θα τηρηθεί το άρθρο 25 του Καταστατικού.

Από εχθές 1-9-2017 ορίσθηκαν οριστικά τα πρώτα μέλη της προσωρινής επιτροπής και συμφωνήθηκε όπως μ…